Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Biodegradace organopolutantů mikroorganismy za použití kultivačních metod ,,solid state" a ,,semi-solid state".
Id projektuSGS23/PřF/2015
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt bude zaměřen na kultivaci mikroorganismů v podmínkách ,,solid state" a ,,semi-solid state". Jedním z cílů projektu bude srovnání biodegradace syntetických barviv v rotačním diskovém reaktoru a v reaktoru s pevným ložem s využitím biofilmu na inertním materiálu nebo houbou porostlého substrátu jako náplně. V dlouhodobých experimentech bude sledována schopnost biodeteriorace vybraných intaktních a předupravených plastových polymerů v SSF systémech. Budou používány ligninolytické houby (Dichomitus squalens, Irpex lacteus) a houby s vysokou degradační kapacitou izolované v rámci projektu BIOCLEAN. Dalším cílem bude sledovat interakci ligninolytických hub s vybranými kmeny bakterií a kvasinek v průběhu degradace syntetických barviv. Vzájemný vliv mikroorganismů bude hodnocen měřením jejich enzymatické aktivity, struktura biofilmů pomocí fluorescenční mikroskopie. Výsledkem projektu by mělo být zvýšení účinnosti degradace organopolutantů vytvořeným biofilmem.