Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vybrané aspekty ekologie a fylogeneze polyneopterního hmyzu (Orthoptera, Dermaptera)
Id projektuSGS22/PřF/2015
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci předkládaného projektu budou řešeny vybrané aspekty fylogeneze, ekologie a ochrany rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) a škvorů (Dermaptera) v návaznosti na výzkumné aktivity navrhovatele a spolunavrhovatelů. V rámci behaviorální a potravní biologie jsou maršovití (Orthoptera: Tetrigidae) specifickou skupinou rovnokřídlého hmyzu. Dosavadní znalosti jejich potravních preferencí a dalších aspektů bionomie a chování jsou útržkovité a vycházejí pouze z několika publikací. Antropogenizace prostředí významně ovlivňuje společenstva rovnokřídlého hmyzu (vč. maršovitých a dalších skupin). Principy a mechanismy, kterými jsou společenstva ovlivněna, nejsou dosud zcela objasněny a jejich porozumění přispěje k návrhu efektivních opatření zajišťujících ochranu těchto společenstev. Kromě rovnokřídlého hmyzu budou řešeny některé dílčí otázky ekologie a fylogeneze příbuzného řádu škvoři (Dermaptera). Mezi hlavní cíle navrhovaného projektu patří: Objasnit konzumaci mechů maršemi (Orthoptera: Tetrigidae) na základě elementární analýzy potravy a vyprodukovaného trusu; experimentálně otestovat význam specifické behaviorální reakce marší na změny atmosférických podmínek prostředí; zjistit vliv urbanizace a dalších aspektů prostředí ovlivněného člověkem na společenstva rovnokřídlého hmyzu; v neposlední řadě bude studována vertikální stratifikace škvorů v podmínkách mírného klimatického pásu a problematika fylogeneze a taxonomie vybraných taxonů škvorů.