Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Synantropní druhy rodu Ganoderma v České republice
Id projektuSGS21/PřF/2015
Hlavní řešitelprof. RNDr. Ján Gáper, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV letech 1991-2001 probíhal v Evropě intenzivní výzkum (projekt COST Action E-12) zaměřený na původce onemocnění dřevin ve veřejné zeleni, včetně chorošů. Česká republika v tomto projektu nebyla zastoupena. Plánovaný projekt si klade za cíl alespoň částečně vyplnit tuto mezeru, a to pomocí studia herbářových položek vybraných synantropních druhů rodu Ganoderma, následným určením vazby na hostitele a hranic rozšíření zkoumaných druhů s ohledem na kategorie urbanní vegetace. Všechna získaná data budou na závěr statisticky analyzována a vyhodnocena. Plánovaná místa výzkumu zahrnují muzea v Praze, Brně, Bratislavě, Jihlavě, Českých Budějovicích a Opavě (případně i další herbářové sbírky).