Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Evoluce polyploidie a klonality v hybridním komplexu sekavců (rod Cobitis)
Id projektuSGS19/PřF/2015
Hlavní řešitelMgr. Karel Janko, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt bude zaměřen na studium mechanismů vzniku a evoluce klonality a polyploidie u evropských sekavců a to na úrovni jak cytologické, tak i populačně genetické a geografické. U sekavců jsou klonalita, polyploidie a mezidruhová hybridizace těsně provázány tak, že hybridizační události mezi blízce příbuznými druhy vedou k produkci diploidního nebo polyploidního potomstva, nesoucího dva či více rodičovských genomů. Takovéto hybridní ryby často přechází na klonální způsob reprodukce, patrně v důsledku interakcí rodičovských genomů, měnících normální proces gametogeneze. V rámci projektu chceme konkrétně zkoumat interakce rodičovských genomů a další buněčné mechanismy vzniku klonálního rozmnožování u sekavců jednak pomocí cytologických metod, jako fluorescenčního značení a průtokové cytometrie, a dále s pomocí genetických markerů z celého genomu, získaných metodou RAD sekvenování. S pomocí těchto markerů chceme také prostudovat geografii vzniku a šíření klonálních linií i jejich následné polyploidizace.