Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Metody analýzy chování a adaptivního řízení inteligentních systémů
Id projektuSGS17/PřF/2015
Hlavní řešitelprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTento projekt je pokračováním projektů SGS23/PřF/11, SGS02/PřF/12, SGS23/PřF/13 a SGS16/PřF/14. Projekt je orientován na výzkum v oblasti umělé inteligence, zejména na metody softcomputingu a adaptace jednotlivých prvků multiagentových systémů reprezentujících inteligentní systémy. Metody analýzy mnohorozměrných dat navazují na výsledky členů řešitelského týmu a přinášejí významný posun v základním výzkumu. Hybridní přístupy založené na metodách z oblasti softcomputingu (neuronové sítě, evoluční techniky, rozhodování za neurčitosti, formální přístupy atd.) umožní vytvoření interdisciplinárních adaptivních technik komunikace a jejich využití v inteligentních systémech. Vytvořené přístupy k adaptivnímu řízení inteligentních systémů budou verifikovány na vybraných systémech, např. autonomních robotických systémech, inteligentních domech, zpracování 3D rastrového obrazu, vybraných ontologiích. Tyto vytýčené cíle zcela jistě korespondují s výzkumných zaměřením PřF OU. Konkrétně na jeden směr výzkumu PřF vedeným pod KIP a sice: Soft Computing pro IT.