Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Využití ontologií pro hodnotové modelování podnikových procesů II
Id projektuSGS14/PřF/2015
Hlavní řešiteldoc. Ing. František Huňka, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu bude další rozpracování výsledků řešení projektu SGS z roku 2014 zejména v oblasti generické ontologie a doménově specifické ontologie zaměřené na modelování podnikových procesů. Doménově specifická ontologie REA, která využívá hodnotové modelování podnikových procesů, je však ,,poplatná" přístupu best practise, jehož nedostatky lze spatřovat především v chybějící teorii a rozpracované metodologii. Naproti tomu metodologie DEMO představuje generickou ontologii, která má silnou stránku právě v teoretické rovině a z této úrovně je také vypracovaná odpovídající metodologie, která je zcela implementačně nezávislá a jejichž cílem je vytvoření esenciálního (ontologického) modelu. Cílem řešení projektu bude pohled na ontologii REA prostřednictvím metodologie DEMO, a to konkrétně prostřednictvím operačního a transakčního axiomu metodologie DEMO. Tímto způsobem je možné deklarovat a začlenit stavový model přímo do struktury REA modelu. Aktuální stavový model REA se orientoval na stavy ekonomických zdrojů. Získané výsledky budou jednak ve formě návrhu a konkrétních implementací a dále ve formě publikovaných příspěvků na odborných konferencích v odborných časopisech.