Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Národní identita a budování státnosti v postsovětském regionu Východního partnerství
Id projektuSGS12/PřF/2015
Hlavní řešitelprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt se zaměřuje na faktory ovlivňující formování státní a národní identity postsovětských republik situovaných do prostoru ,,mezi Ruskem a Evropskou unií, tj. Ukrajinu, Bělorusko, Moldavsko, Gruzii, Arménii a Ázerbájdžán. Výzkumným cílem projektu je analýza faktorů, které vedly k formování vybraných národů a jejich státnosti. Faktory ovlivňující vývoj identit v kontextu procesu formování moderní národní identity a budování vlastní státnosti ve vybraných státech ležících mezi státy Evropské unie a nově definovanou Ruskou federací budou analyzovány především se zaměřením na historické prosazování jazyka národními elitami (intelektualizace jazyka a jeho prosazování do literatury, edukčního systému a úřední sféry), na vytváření a uchování národních mýtů, stereotypů a symbolů, na kulturu jako nástroj národní mobilizace, na religiózní specifika jednotlivých postsovětských národů (snahy o vytvoření autokefálních církví, odklon od pravoslaví příklonem ke katolicismu či protestantismu), jakož i na vztahy k etnickým minoritám v mladých státech a jejich formování národní identity.