Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Stanovení antioxidační aktivity luteinu
Id projektuSGS06/PřF/2015
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci tohoto projektu bude stanovena antioxidační aktivita luteinu. Lutein obsahuje ve své struktuře systém konjugovaných dvojných vazeb, díky kterému je schopen vytvářet geometrické izomery (all - trans a cis izomery). Jelikož se jednotlivé izomery liší ve své struktuře, tak se vzájemně odlišují i jejich fyzikálně chemické vlastnosti, tedy i jejich antioxidační aktivita. Antioxidační aktivita bude stanovena pro chemický standard luteinu v all-trans formě, pro směs luteinu připravenou z chemického standardu obsahující jak lutein ve své all-trans formě tak i cis izomery luteinu a pro lutein extrahovaný z rostlinného materiálu. Antioxidační aktivita jednotlivých strukturních forem luteinu bude určena metodou DPPH, což je jedna ze základních metod pro zhodnocení antiradikálové aktivity čistých látek a různých směsných vzorků. Dále bude antioxidační aktivita jednotlivých strukturních forem luteinu určena metodou ABTS, která bývá rovněž označována i jako metoda TEAC. Tato metoda se používá ke stanovení celkové antioxidační aktivity (TTA - total antioxidant aktivity).