Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Termomechanické vlastnosti resorcinol-formaldehydových xerogelů
Id projektuSGS05/PřF/2015
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodstatou předkládaného projektu bude sledovat změnu rozměrů resorcinol-formaldehydových xerogelů při řízeném ohřevu. Vzorky zásaditě katalyzovaných resorcinol-formaldehydových xerogelů budou připraveny s různým molárním poměrem R/C (resorcinolu/katalyzátoru). Pro zisk vzorků s různým obsahem vlhkosti, budou vysušené xerogely umístěny do prostředí vyznačující se různou vlhkostí. Termomechanicky bude zkoumána fáze sušení a pyrolýzy připravených xerogelů. Z termomechanických dat bude vyhodnoceno smrštění a koeficienty termické expanze vzorků. Sušení a pyrolýza připravených vzorků bude dále zkoumána pomocí simultánní TG/DSC analýzy, která povede ke zjištění změn hmotnosti, tepelných efektů v xerogelech a k porovnání s termomechanickými měřeními. Pro zhodnocení reprodukovatelnosti budou vybrána měření několikrát opakována. Taktéž budou hledány vztahy mezi podmínkami přípravy (poměrem R/C) a změnou rozměrů xerogelů, vliv obsahu vlhkosti na změnou rozměrů popřípadě budou hledány další závislosti mezi naměřenými daty.