Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Izolace mononukleárních buněk z periferní krve a jejich detekce průtokovou cytometrií u pacientů po bariatrických operacích.
Id projektuSGS03/PřF/2015
Hlavní řešitelMgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceRedukce hmotnosti je základní součástí léčby obézních diabetiků 2. typu. Terapeutický přínos bariatrických operací u tohoto nejčastějšího metabolického onemocnění prokazuje celá řada studií. Mononukleární buňky představují důležitý marker, který lze využít při hodnocení některých systémových metabolických změn a patofyziologických stavů (zánětlivá reakce, kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění) provázejících obezitu a metabolický syndrom. Na základě množství mononukleárních buněk a identifikace a kvantifikace některých prozánětlivých faktorů jimi produkovaných, je možné zhodnotit pozitivní terapeutický přínos redukce hmotnosti obézních pacientů.