Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Charakterizace povrchu porézních materiálů.
Id projektuSGS02/PřF/2015
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na zefektivnění využití experimentálních technik pro charakterizaci povrchu porézních materiálů dostupných na KCH (případně s využitím i dalších externě dostupných technik). Jedním z hlavních výstupů bude metodický postup charakterizace případných nových porézních materiálů umožňující získat maximum informací s minimem nákladů.