Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vývoj krajiny Západních Karpat a východo-sudetských pohoří s ohledem na současné přírodní hazardy
Id projektuSGS18/PřF/2015-2016
Hlavní řešitelRNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceStudium vývoje krajiny je v současnosti vysoce aktuální téma, při jehož řešení je využití multidisciplinárního přístupu dnes prakticky samozřejmostí. Předkládaný dvouletý projekt si klade za cíl komplexní poznání vývoje a současného stavu krajiny ve dvou typech pohoří, lišících se stářím, geologickým i geomorfologickým vývojem nebo intenzitou lidských zásahů do krajiny. Zásadní bude otázka vazby komplexního vývoje krajiny a výskytu nebezpečných přírodních hazardů. V projektu je zakomponováno celkem pět dílčích cílů týkajících se geomorfologického vývoje zkoumaných území, geomorfologických a sedimentologických parametrů vybraných forem reliéfu, historicko-geografické aspekty vývoje rybničních soustav, barokní krajinářské kompozice a verifikace hydrologických modelů pro omezení nejistot ve vyhodnocování hazardů. Ke splnění těchto cíle bude v souladu s aktuálními světovými trendy aplikovaná široká škála moderních metodických přístupů. Využity budou metody absolutního datování (dendrogeomorfologie, radiokarbonové datování, kosmogenní radionuklidy), sedimentologické a geofyzikální metody, principy ekosystémových služeb, nebo hydrologické modelování.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub