Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Polutanty ve vodách - jejich stanovení a možnosti jejich odstranění
Id projektuSGS01/PřF/2015
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci řešení projektu je plánován vývoj metod pro stanovení polutantů ve vodách (od předpřípravy reálného vzorku až po finální instrumentální analýzu - nejčastěji pomocí UHPLC ve spojení s fluorescenčním detektorem nebo hmotnostním spektrometrem). Druhou částí projektu bude výzkum zaměřený na nalezení účinných a finančně nenáročných možností (například použití přírodních sorbentů) pro odstranění těchto polutantů z životního prostředí (primárně z vod).