Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Potřeby v oblasti bydlení u rodin s dětmi žijících na ubytovnách v Ostravě
Id projektuSGS03/FSS/2015
Hlavní řešitelMgr. Anna Musialová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceCílem výzkumu je analyzovat faktory, které vedou rodiny s dětmi k životu na ubytovně a zjistit jaké mají potřeby v oblasti bydlení. V rámci výzkumu bude využita kvalitativní výzkumná strategie, kdy formou terénního šetření budou se zástupci rodin s dětmi (20 rodiči), žijících na ubytovnách v Ostravě vedeny polostrukturované rozhovory, které budou zaměřeny na zjištění: a) faktorů, které vedly rodiny k bydlení na ubytovně; b) strategií, které rodiny volí při řešení své bytové situace, c) jaké bydlení považují za odpovídající jejich potřebám; d) zdrojů pomoci, které rodiny mají k dispozici při řešení svého bydlení. Plánované výstupy např. v podobě závěrečné zprávy z výzkumu budou nabídnuty zástupcům Statutárního města Ostrava, či jiným zainteresovaným subjektům jako jeden z podkladů pro koncipování bytové politiky zaměřené na rodiny s dětmi a také nabídnuty k využití k dalším výzkumným či studijním účelům.