Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výstava v rámci 6. ročníku festivalu Kregi Sztuki - Pedagog a student
Id projektuMÚ Třinec 2015/06/ČS/Še
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Období3/2015 - 9/2015
PoskytovatelFakulta umění, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceVýstava pod titulem "Pedagog a student" realizovaná v rámci 6. Mezinárodního festivalu uměleckých škol Kregi Sztuki. Fakulta umění je spoluorganizátorem již třetí edice takto koncipovaných výstav. Hlavním cílem projektu je představit pracoviště vysokých uměleckých škol z České republiky a Polska formou prezentace prací pedagoga a studenta. Projekt je koncipován multimediálně, to znamená, že jsou představeny ateliéry v širokém spektru ? kresba, grafika, malba, multimédia, objekt, socha atd. Série mezinárodních výstav vysokých uměleckých škol bude realizována v rámci 6. ročníku festivalu Kręgi Sztuki a bude probíhat v galeriích několika měst, v České republice ve městech Třinec a Český Těšín, v Polské republice ve městech Cieszyn, Krakow, Katowice. Výstupem, který bude mapovat cyklus výstav, bude katalog vydaný jak v elektronické, tak tištěné formě.