Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Přínos spolupráce doktorandů oboru Hudební teorie a pedagogika na PdF OU s doc. K. Boženkem při využívání hudebně-historikých fondů Slezského zemského muzea
Id projektuSGS11/PdF/2015-16
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na tvůrčí badatelskou činnost dvou doktorandů oboru Hudební teorie a pedagogika tematicky spojenou s jejich disertačními pracemi. Školitelem těchto doktorandů je externí spolupracovník Pedagogické fakulty OU doc. PhDr. Karel Boženek, Ph.D., který je jedním z nejvýznamnějších odborníků na problematiku hudební kultury tzv. českého Slezska. V opavském Slezském zemském muzeu vybudoval muzikologické pracoviště (1967?1987) a pak působil v Ústavu historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (1993?2010). Cílem projektu je využít co nejvíce jeho bohatých zkušeností, které bude předávat doktorandům při jejich tvůrčích aktivitách (u MgA. T. Thona to bude hlavně v oblasti sbírkových fondů SZM a dalších institucí /čeští i němečtí autoři 18. a zač. 19. století/, u Mgr. K. Sobotkové pak bádání v pozůstalostech opavských skladatelů M. Čeledy, V. Kálika, A. Rychlého a J. Schreibera).