Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza názorů klientů terapeutické komunity pro drogově závislé v Bílé Vodě na účinek zátěžových aktivit
Id projektuSGS10/PdF/2015-16
Hlavní řešitelMgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZátěžové aktivity jsou součástí terapeutické práce některých komunit pro drogově závislé. Zajištění jejich realizace je náročné jak na speciální požadavky na personál (fyzické a psychické), tak na zajištění bezpečnosti a průběhu těchto aktivit. Některé komunity zvažují zařazování těchto aktivit do léčebného programu. Analýza názorů klientů na tyto aktivity a pochopení jejich širšího kontextu může být jedním z faktorů, které usnadní komunitám jejich rozhodování. Odborná literatura popisuje potenciál zátěžových aktivit v léčebném působení na jednotlivce v oblastech zvyšování tělesné, psychické a sociální zdatnosti. Poskytují podněty pro zvládání frustrace, hledání vlastních rezerv aj. Cílem zamýšleného projektu je zjistit jaké jsou názory klientů terapeutické komunity v Bílé Vodě na účinek zátěžových aktivit v jednotlivých fázích léčby a čím jsou tyto názory ovlivněny. Spojení kvantitativní a kvalitativní metodologie umožní najít odpovědi na výzkumné otázky.