Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv asymetrického zatížení končetin na jejich sílu, kinetiku a kinematiku kloubů a segmentální rozložení tělesného tuku
Id projektuSGS9/PdF/2015-16
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV diagnostické praxi se velmi často využívá hodnocení segmentálního rozložení tělesného tuku. Distribuce tuku do jednotlivých segmentů je považována za odraz rozvoje svalstva v těchto segmentech. Více tuku v jednom segmentu (na jedné končetině) odpovídá menšímu svalovému rozvoji v tomto segmentu, což je způsobeno jeho menším zatěžováním a opačně. Rozdílné zatěžování dolních končetin by se proto mělo projevit i v uvedené segmentální analýze. Problémem je, že neznáme skutečnou citlivost námi používaného bioimpedančního analyzátoru na rozdílné zastoupení tělesného tuku v různých segmentech, a proto ani nejsme schopni posoudit, zda výsledné rozdíly v podílu zastoupení tuku odpovídají rozdílnému zatížení a rozdílné síle ve sledovaných segmentech. Cíl projektu U atletů skokanů a vrhačů provést na dominantní i nedominantní končetině kinematickou a kinetickou analýzu, antropometrické měření a segmentální analýzu rozložení tělesného tuku. Na základě korelace mezi výsledky posoudit citlivost bioimpedančního analyzátoru Tanita BC 418 MA na zjištěné rozdíly v síle a výkonech v jednotlivých kloubech dolních končetin.