Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Praktická aplikace mobilních zařízení jako nástroje realizace výstupů vybraných vzdělávacích oblastí RVP
Id projektuSGS8/PdF/2015-16
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceRVP definuje povinné očekávané výstupy každé vzdělávací oblasti. Každého výstupu je možné dosáhnout pomocí různých metod a forem výuky. V rámci projektu budou vyhledány výstupy, při jejichž plnění lze využít mobilní technologie (tablety), budou vypracovány metodiky pro učitele a bude proveden výzkum, jakým způsobem došlo k ovlivnění kvality úrovně osvojení výstupu žáky. Při řešení projektu bude navázána spolupráce s učiteli různých typů škol v několika fázích. Nejdříve dojde k vytipování vhodných výstupů. Pro tyto výstupy budou vytvořeny metodiky pro učitele, které budou ověřeny přímo ve výuce. Vlastní výzkum bude zaměřen na porovnání získané úrovně kvality osvojeného učiva u žáků vyučovaných dle vytvořené metodiky a žáků vyučovaných běžnými metodami.