Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Slovní úlohy v matematice pro diagnostiku a edukaci žáků v komplexním spektru 1. stupně ZŠ
Id projektuSGS6/PdF/2015
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem předloženého projektu je provedení komplexně pojaté klasifikace slovních úloh pro matematiku 1. stupně ZŠ, a to s konkrétními ukázkami jejich zadání a žákovských řešení. Úlohy budou respektovat a podporovat konstruktivistický edukační styl učitele, který je aktuálně rozvíjen v české didaktické škole i praxi. Učitel tak získá účinnou alternativu, resp. náhradu původních témat zpracovaných v původně transmisivním vyučování. Navrhneme vhodné slovní úlohy jako diagnostický nástroj komunikačních, kognitivních a meta-kognitivních schopností dítěte na vstupu do školního vzdělávání a následně v dalších jeho fázích; žákovská řešení doplníme diagnostickými klíči. Připravíme a demonstrujeme postupy pro reedukaci v případě konkrétních problémů. Navážeme na dosavadní výzkum, který ve spolupráci s KMaD PedF UK vedeme za účelem potřeb České školní inspekce ČR v oblasti hodnocení výuky matematiky 1. stupně ZŠ. Studentky participující na projektu využijí výsledky výzkumu ve svých diplomových pracích.