Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Institucionální výchova - východisko nebo slepá ulička?
Id projektuSGS4/PdF/2015
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceDětské domovy, pěstounská péče, náhradní nebo přirozená výchova v rodině? V současné době velice aktuální a závažné téma, na které neexistuje jednoznačná odpověď. Studenti spoluřešitelé ? se pokusí na výše položené otázky odpovídat v rámci svých diplomových prací, které jsou koncipovány jako sonda do dané problematiky výchovy v rodině, v dětských domovech, v pěstounské péči, to vše se statistickým zpracováním získaných dat. Cílem projektu je prostřednictvím výzkumné sondy a porovnáním se statistickými údaji (statistický úřad ČR) získat dané informace tak, aby se mohlo argumentačně podložit, v čem spočívají výhody i nevýhody a možnosti působení na budoucnost jedinců, procházejících institucionální výchovou (přičemž i rodina je vnímána jako primární výchovná instituce). Do projektu budou zařazeni studenti navazujícího NMgr. studia oboru pedagogika. Východiskem bude publikace, kterou budeme moci argumentačně podložit shrnující poznatky, získané z výzkumné sondy a z celostátních statisticky zpracovaných údajů (např. kolik dětí je v rodinách týráno, zanedbáváno, zabito, kolik dětí se vrací z pěstounské péče, jak institucionální výchova konkrétně ovlivňuje budoucnost dětí z dětských domovů, atd.).