Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Přístupy trenérů sportovní gymnastiky v proces motorického učení gymnastických dovedností
Id projektuSGS3/PdF/2015
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceSe změnou pravidel sportovní gymnastiky a vývojem gymnastického nářadí se neustále zvyšuje také obtížnost gymnastických dovedností (FIG, 2013). Rostou tak nároky na sportovce a rovněž na trenéry. Vytvoření správných pohybových návyků zejména u základních gymnastických dovedností, je klíčovým úkolem gymnastického tréninkového procesu. Znalosti trenéra o nacvičované dovednosti tvoří významný faktor tréninkového procesu (Irwin et al., 2005). Projekt navazuje na studii realizovanou v letech 2004 a 2005 ve Velké Británii a řeší otázku, jak získávají trenéři sportovní gymnastiky znalosti o nacvičované dovednosti a jak tyto znalosti uplatňují v tréninkovém procesu? Smyslem projektu je vytvořit teoretický model přístupů vrcholových trenérů k procesu motorického učení.