Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv aerobních a anaerobních predispozic na kardiorespirační, autonomní a metabolické ukazatele odezvy organismu na intervalové zatížení
Id projektuSGS2/PdF/2015
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem předkládaného projektu je srovnat odezvu organismu na intervalové zatížení u jedinců s odlišnými předpoklady pro aerobní a anaerobní svalový výkon, a to z pohledu kardiorespiračních, autonomních a vybraných biochemických ukazatelů. Výzkumný projekt má kvasiexperimentální charakter. Okamžitá i dlouhodobá odezva organismu z pohledu zmíněných kriteriálních proměnných (HRV, biochemie) bude sledována po zatížení, které bude provedeno v laboratorních podmínkách a s kterým bude manipulováno dle cíle projektu. Nové poznatky by mělo přinést zejména hledání vzájemných interakcí mezi úrovní KAR a metabolickými ukazateli během zotavení po vysoce intenzivním, intermitentním zatížení. Tento projekt by se měl zaměřit především na takové biochemické ukazatele, které zmiňují nejnovější vědecké studie. Pochopení těchto fyziologických souvislostí je klíčové pro tvorbu pohybových programů se zaměřením na prevenci (případně kompenzaci) například kardiovaskulárních, metabolických a jiných onemocnění. Další význam mohou mít získané výsledky také pro vedení sportovní přípravy. Tento projekt plynule navazuje na řešení projektů SGS 2012, 2013 a 2014.