Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Politická geografie indopacifické Asie
Id projektuIRP201536
Hlavní řešitelMgr. Lukáš Laš, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotacePredkladaný projekt transdisciplinárne naväzuje na viacero predmetov KSGRR PŘF OU v naväzujúcom stupni (KSG/ASIES, KSG/MSRAS, KSG/MEVZP, KSG/PACIF, KSG/XASIE..) a v doktorskom stupni (KSG/QKRIZ, KSG/QGEMO, KSG/QPACR..). Je zameraný na tvorbu jedného nového predmetu "Geopolitics of Japan" a novej multimediálnej opory, v počiatočnej fáze implementácie výuky ako predmet kategórie "C"; a inováciu multimediálnej opory kategórie "B" s názvom "Limits of Development in India and China" KSG/DECHI (od r. 2008). Oba predmety kompletne v anglickom jazyku budú určené študentom nMgr. študijného programu Politická a kultúrna geografia (PKG), a bakalárskeho programu PKG pre zahraničných a výmenných (Erasmus) študentov nielen z katedry, nielen v rámci KSGRR PŘF, ale i celej OU. Jadrom projektu je vzdelávací obsah zameraný na tri najvýznamnejšie ázijské mocnosti - Indiu, Čínu a Japonsko (v zmysle teórie regionálnych bezpečnostných komplexov), ktorý bude dostupný v multimediálnych formách v prostredí Moodle, snaha bude prepojiť tieto platformy s fínskou sieťou ázijských štúdií.