Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace navazujícího magisterského studijního oboru Sociální práce skrze profilaci předmětů směrem k participativním přístupům a teoriím
Id projektuIRP201505
Hlavní řešitelMgr. Eliška Černá, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceSociální práce je oborem, který je úzce svázán s měnícími se podmínkami ve společnosti. Fakulta sociálních studií připravuje ve svých oborech profesionální sociální pracovníky, kteří se zabývají řešením potíží klientů. Řešení sociálních problémů však není pouze jednostranným procesem a tuto skutečnost odráží trend rozvoje participativních přístupů v sociální práci. Podle výzkumů pomáhají zefektivňovat systém služeb jak ve smyslu kvality služeb, tak jejich finanční efektivity a prevence recidivy potíží. Inovací navazujícího magisterského oboru sociální práce chceme připravit studenty na užívání participativních přístupů při zjišťování potřeb, koncipování a rozvoji služeb a formování sociálních politik. Nově vzniklý předmět Sociální práce a participace při řešení problematiky bydlení a inovované předměty Pokročilé metody sociální práce s rodinou a Komunitní práce jako metoda inkluze Romů umožní studentům osvojit si dovednosti pro vznik a rozvoj tohoto oboustranného procesu. Studenti sociální práce se seznámí s různými metodami a technikami podporujícími aktivní zapojování cílových skupin do řešení jejich vlastní situace a to na pozadí stávajících teoretických východisek. Předmět Sociální práce a participace při řešení problematiky bydlení bude vytvořen a realizován ve spolupráci s poradní skupinou lidí bez domova (tedy se stávajícími uživateli sociálních služeb). Zapojení pedagogové a studentka doktorského studia zvýší svoji kvalifikaci prostřednictvím konzultací s odborníky z České republiky i ze zahraničí (z Velké Británie a z Holandska). Jejich zapojením do jednorázové výuky dojde k internacionalizaci studia.