Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace studijního předmětu Sociální práce s rodinou a tvorba studijní opory
Id projektuIRP201503
Hlavní řešitelMgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceSociální práce se rodinou nabývá v České republice rozmanitých podob, spadá do působnosti několika rezortů, zahrnuje širokou škálu služeb, organizací a institucí. Markantní změny probíhají v současné době v rámci systému péče o ohrožené děti, hovoříme o tzv. transformaci systému péče o ohrožené děti (MPSV, 2010), změnami však prochází také legislativa. Výše uvedené změny se přímo dotýkají práce s rodinami. Cílem předkládaného projektu je inovace stávajícího studijního předmětu Sociální práce s rodinou jak z hlediska teoretických konceptů, tak z hlediska praxe. Výstupem pak bude studijní opora sumarizující aktuální poznatky z oblasti sociální práce s rodinami v českých podmínkách v české a anglické verzi. Inovovaný studijní předmět a nově vytvořená studijní opora budou zveřejněny v informačním systému Moodle.