Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj výuky - inovace předmětů sociální politiky na FSS OU a posílení mezinárodní spolupráce v dané oblasti
Id projektuIRP201508
Hlavní řešitelMgr. Anna Musialová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je inovovat předměty 6SOPO ? Sociální politika a 1SOP1 ? Sociální politika 1(akreditovaný studijní program Sociální práce a sociální politika), a tím pokračovat ve zkvalitňování výuky předmětů sociální politika na FSS OU. Předměty 1SOP1 a 6SOPO jsou vedeny formou přednášek s doplněním interakce se studenty prostřednictvím e-learningových kurzů v Moodlu. Dílčí cíle projektu jsou následující: a) Ve spolupráci se zahraničními vyučujícími z partnerských univerzit ze: Slovenska (Trnavská univerzita v Trnavě), Polska (Slezská univerzita v Katowicích), Rakouska (FH Campus Wien) nabídnout studentům přednášky a studijní materiály k vybraným okruhům sociální politiky, čímž budou mít studenti možnost komparovat, jakým způsobem je koncipován systém sociálního zabezpečení ve vybraných evropských zemích (Slovensko, Rakousko, Polsko, Česká republika). Získané studijní materiály budou mít studenti k dispozici prostřednictvím 2 e-learninových kurzů (KAS/6SOPO a KAS/1SOP1) a také nově zpracované studijní opory ?Sociální politika 1? (v elektr. formě). b) Zapojit do přednášek vybraných témat odborníky působící v praxi v jednotlivých oblastech sociální politiky (např. ÚP, OSSZ, Agentury pro sociální začleňování). Studenti budou mít možnost diskutovat aktuální témata sociální politiky s odborníky z praxe. c) Aktualizovat 2 e-learningové kurzy k předmětům KAS/6SOPO, KAS/1SOP1, d) Zapojit do inovace předmětů KAS/6SOPO, KAS/1SOP1 studenta doktorského studijního programu ?Sociální práce a sociální politika? (Mgr. et Mgr. Tomáše Waloszka).