Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace předmětu Praktická cvičení algoritmů
Id projektuIRP201533
Hlavní řešitelRNDr. Rostislav Miarka, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt se zabývá inovací předmětu Praktická cvičení algoritmů, který je vyučován na Katedře informatiky a počítačů na Přírodovědecké fakultě. Předmět je zaměřen na programovací jazyk Java a rozšiřuje praktické znalosti studentů v oblasti práce se soubory, s dynamickými datovými strukturami, s prioritní frontou, se zpracováním výjimek a s měřením času. Předmět je vyučován v prezenční, kombinované i distanční formě. Inovace předmětu spočívá jednak ve vytvoření multimediálních studijních materiálů a dále pak v inovaci e-learningového kurzu v LMS Moodle. Budou vytvořeny prezentace, obrázky, ukázkové zdrojové kódy a ukázková videa. Studijní materiály budou vytvářeny s důrazem na interaktivitu a srozumitelnost. Vytvořené studijní materiály budou sloužit jako podpůrné prostředky pro studium předmětu Praktická cvičení algoritmů.