Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace předmětu Laboratorní cvičení z instrumentální analýzy
Id projektuIRP201541
Hlavní řešitelMgr. Martin Mucha, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceCílem tohoto projektu je inovace úloh v předmětu Laboratorní cvičení z instrumentální analýzy (LIMA4, LCIA4), který prakticky seznamuje studenty se základními instrumentálními metodami využívanými v analytické chemii. Předmět je určen pro studenty bakalářského studijního programu Chemie (B1407) a navazujících magisterských studijních programů Fyzika (N1701) a Chemie (N1407). Tyto úlohy umožňují studentům získat základní dovednosti v oblasti instrumentální analytické chemie od přípravy vzorků až po práci s analytickými přístroji. V rámci tohoto projektu dojde k vytvoření učebního textu s návody k jednotlivým úlohám a moderních elektronických multimediálních výukových materiálů (formou obrazové komentované prezentace) k těmto úlohám, což studentům usnadní orientaci při ovládání jednotlivých přístrojů v rámci laboratorního cvičení a orientaci v samotných úlohách. Stávající úlohy budou upraveny a doplněny s důrazem na propojení teorie a praktického využití metod při analýzách reálných vzorků. Tento projekt je zaměřen na přiblížení metod instrumentální analýzy studentům. V rámci laboratorních cvičení se studenti seznámí s metodami elektrochemickými (potenciometrie), optickými (atomová absorpční spektrometrie, UV-VIS spektrometrie, infračervená spektrometrie) a separačními (vysokoúčinná kapalinová chromatografie). V rámci projektu budou nakoupeny prostředky (např. automatické pipety), čímž bude doplněno vybavení laboratoře moderními pomůckami. Dojde tak ke zkvalitnění přípravy studentů jak pro případné další studium v magisterském nebo doktorském programu, tak na jejich budoucí zaměstnání.