Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace laboratorních cvičení z biochemie
Id projektuIRP201543
Hlavní řešitelMgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceCílem předloženého projektu je inovace třinácti laboratorních úloh předmětu Biochemie (kurzy BC1LF, CBIO4, CBCH4, LCBIO) pro studenty bakalářského studijního programu Chemie (B1407), bakalářského studijního programu Fyzika (B1701) a magisterského studijního programu Všeobecného lékařství (M5103). Inovované úlohy umožní studentům ověřit si, zdokonalit a prohloubit své teoretické znalosti a především nabýt praktické dovednosti při studiu struktury a chemických a fyzikálních vlastností látek, které jsou součástí živých organismů (aminokyseliny, proteiny, lipidy, nukleové kyseliny), a také při zkoumání chemických pochodů probíhajících v živých soustavách. Návody k jednotlivým