Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tvorba nových předmětů a podpora tvorby studijních materiálů nových předmětů na KFG
Id projektuIRP201538
Hlavní řešitelRNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt je zaměřen na tvorbu nových předmětů výuky na Katedře fyzické geografie a geoekologie PřF OU (KFG), kdy (a) ke čtyřem stávajícím povinně-volitelným předmětům vyučovaných v anglickém jazyce přibude pátý, komplexně zaměřený předmět Fluviální transport sedimentů a jeho modelování (dále KFG/FSEDT) a (b) bude zaveden interdisciplinární předmět Přírodovědecká fotografie (dále KFG/FOTOP). Ad a): Veškeré podkladové materiály tohoto předmětu (studijní opory a zadání praktických úkolů v modelovacím software včetně postupu řešení) budou v anglickém jazyce. Tematická náplň předmětu navrhovaného v předkládaném projektu je vytvořena s ohledem na odborné zaměření způsobilého pracovníka KFG (akademický pracovník KFG do 35 let) a rovněž s ohledem na atraktivitu a přínos pro přijíždějící zahraniční studenty. Studenti se v rámci předmětu seznámí s teoretickými aspekty transportu sedimentů ve fluviálním systému a budou schopni modelovat pomocí moderních nástrojů transportní procesy v říčních korytech a morfodynamiku těchto koryt. Uvedený předmět bude samozřejmě otevřen i pro zájemce z řad domácích studentů. Ad b): V rámci předmětu, otevřeného pro studenty jak Katedry fyzické geografie a geoekologie, tak studenty dalších přírodovědných oborů, se studenti seznámí s technickými i uměleckými základy fotografie, stejně jako specifiky přírodovědecké fotografie (mikroskopická fotografie, wildlife fotografie apod.) a základy zpracování fotografií v grafických softwarech. Veškeré výukové materiály k oběma předmětům bude možno nalézt na Portálu OU v rámci sekce Studijních materiálů a budou tak online dostupné pro studenty těchto kurzů od akademického roku 2015/16. Předměty tedy budou připraveny k výuce již v akademickém roce 2015/16.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub