Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
4. ročník mezinárodních interpretačních klavírních kurzů na Fakultě umění OU
Id projektuNLJ č. 2014-94
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období8/2015 - 12/2015
PoskytovatelFakulta umění, Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavukončený
AnotaceMezinárodní klavírní kurzy konané v rámci Fakulty umění Ostravské univerzity přinášejí možnost studia klavírní hry u renomovaných pedagogů a klavíristů. Jsou primárně určeny pro studenty konzervatoří a vysokých uměleckých škol našich i zahraničních. Návštěvníci kurzů si v rámci výuky rozšiřují studovaný repertoár, zdokonalují své dovednosti, získávají kontakty a vyměňují si informace v oboru klavírní hry. Zároveň mají možnost se seznámit se zázemím Ostravské univerzity a s pedagogy zde působícími. V rámci projektu jsou pořádány odborné semináře, koncerty účastníků i lektorů a společná setkání. Stávající ročník bude zaměřen na klavírní dílo Leoše Janáčka v interpretaci našeho předního klavíristy Ivo Kahánka s přednáškou Jana Jirského, který se Janáčkovi vedle vlastní interpretace věnoval i ve své teoretické práci.