Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
4. ročník mezinár. interpret. klavírních kurzů na Fakultě umění OU
Id projektuMK-S 13209/2014 OULK
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období5/2015 - 11/2015
PoskytovatelFakulta umění, GP Min. kultury ČR
Stavukončený
AnotaceMezinárodní klavírní kurzy konané v rámci Fakulty umění Ostravské univerzity přinášejí možnost studia klavírní hry u renomovaných pedagogů a klavíristů. Jsou primárně určeny pro studenty konzervatoří a vysokých uměleckých škol. Návštěvníci kurzů si v rámci výuky rozšiřují studovaný repertoár, zdokonalují své dovednosti a získávají kontakty a vyměňují si informace v oboru klavírní hry. Zároveň mají možnost se seznámit se zázemím Ostravské univerzity a s pedagogy zde působícími. V rámci projektu jsou pořádány odborné semináře, koncerty účastníků i lektorů a společenská setkání.