Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hudebně-romistická mediotéka - klíčový předpoklad inovace profilujících doplňkových disciplín
Id projektuFRVŠ 511/F5/a
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotacePrimárním cílem projektu je ustavení hudebně-romistické mediotéky - klíčového předpokladu inovace profilujících doplňkových disciplín Romská hudba a kultura jako východiska výchovy ke svobodě (HKROM/HKRON) a Metodika práce s romskými dětmi (MPROM/MPRON) na katedře Hv PdF OU. S tímto logicky souvisejí navazující sekundární cíle projektu, zejm. pak: 1. výrazné rozšíření knihovního fondu o nové CD, VHS, DVD a část. knihy, které podstatně zlepší podmínky domácí přípravy studentů na seminární prezentace; 2. zacílení obsahu stávajících profilujících doplňkových disciplín více do oblasti práce s konkrétními zvukových a vizuálními zdroji, zvýraznění roviny muzikologických aspektů romské hudby a kultury, akcentace hermeneutické analýzy pramenných zdrojů; 3. zlepšení vysokoškolské přípravy budoucích učitelů ve smyslu aplikace moderních etnomuzikologických poznatků, které se týkají romské hudby a kultury.