Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dotační titul 3
Id projektuRRC/07/2014 DT3
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období1/2014 - 8/2015
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceCílem navrhovaného projektu je, v souladu s vyhlášením programu na podporu vědy a výzkumu v MSK, podpora nadaného studenta doktorského studia, který studuje v prezenčním studiu na Ostravské univerzitě v Ostravě. Této podpory dosáhneme prostřednictvím příspěvku ke studiu tohoto studenta. Navrhovaný student má odpovídající publikační činnost a publikoval článek v impaktovaném časopise. Podrobné zdůvodnění výběru tohoto studenta je uvedeno v příloze s jeho životopisem a seznamem publikační činnosti a dalších vědeckovýzkumných aktivit.