Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dotační titul 3 - Populační charakteristiky a životní strategie vybraných druhů vážek
Id projektuRRC/07/2014 DT3
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2014 - 8/2015
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceStipendium bude vypláceno studentce doktorského studijního programu v měsíčních intervalech po dobu trvání projektu. Průběžné vědecké výsledky budou pravidelně konzultovány s odpovědnou osobou tak, aby bylo zajištěno efektivní využití dotace a způsob prezentace výsledků vědecké veřejnosti. Součástí publikačních výstupu a příspěvků na konferencích bude zdůraznění významu grantové podpory Moravskoslezkého kraje. Informace o obdržení dotace budou spolu s relevantními údaji o příjemci zveřejněny na webových stránkách Katedry biologie a ekologie OU.