Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Registr uměleckých výstupů
Id projektuMŠMT_MSMT-10229/2014-1
Hlavní řešitelprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt tvůrčí činnosti Registr uměleckých výstupů, jejíž výstup má strategický rozměr a bude sloužit celé skupině vysokých škol, případně všem vysokým školám. Registr uměleckých výstupů představuje nástroj k zmapování a financování tvůrčích činností uvnitř oblasti umění ve vztahu k vysokým školám. Do budoucna by měl umožnit formulovat trendy a vývojové linie a umožnit vzájemné mezidruhové srovnání na poli uměleckých výstupů.