Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Modernizace přípravy budoucích pedagogických pracovníků
Id projektuMŠMT-Fond vzdělávací politiky
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období9/2014 - 12/2014
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt si klade za cíl efektivně reagovat na současnou personální situaci v oblasti vzdělávání na základních a středních školách. V souladu s plánem Strategie vzdělávací politiky do roku 2020 bude výuka budoucích učitelů koncipována za aktivního zapojení všech vhodných moderních informačních technologií (interaktivních tabulí a mobilních zařízení, LMS Moodle). Cílem předkládaného projektu je posílení pozitivní motivace studentů v učitelských studijních programech na OU pro nástup do školských a pedagogických zařízení po úspěšném absolutoriu studovaného oboru.