Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000
Id projektuEHP-CZ02-OV-1-063-01-2014
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Období1/2015 - 4/2017
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Rámcové programy EU
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je získat věrohodné informace o současném rozšíření a početnosti evropsky významných druhů šelem: vlka obecného, medvěda hnědého, rysa ostrovida a kočky divoké. Hlavní aktivity projektu budou probíhat v rámci strukturovaného monitoringu: ? Intenzivní (deterministický) fotomonitoring rysa ostrovida ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000 (N2000), jehož cílem je zjistit přesnou velikost populace ? Oportunistický fotomonitoring ve vybraných lokalitách soustavy N2000, jehož cílem je věrohodně prokázat přítomnost velkých šelem a kočky divoké a případně určit minimální velikost populace a návaznost na ostatní lokality. V případě vlků bude fotomonitoring zaměřen na prokázání rozmnožování (přítomnost smečky). ? Monitoring pobytových znaků velkých šelem, především v zimním období s cílem získat vzorky pro DNA analýzu (trus, srst), vhodná značkovací místa pro fotomonitoring a určit index relativní početnosti velkých šelem ? Náhodný sběr informací od veřejnosti, lesníků nebo myslivců v lokalitách soustavy Natura N2000 a jejich následná validace Na jednotlivých pracovištích a laboratořích pak proběhnou následující analýzy: ? Detailní identifikace fotografií získaných v rámci deterministického monitoringu, určení a následná Capture-Mark-Recapture (CMR) analýza umožňující stanovit přesnost odhadu velikosti populace. ? Genetická analýza neinvazivně získaných vzorků DNA (trus, srst, moč), která umožní potvrdit druhovou identitu u sporných nálezů, určit pohlaví jedinců, přinese více informací o genealogické struktuře populace, prostorovém chování, roli antropogenních změn krajiny, úmrtnosti a potenciální hybridizaci s domestikovanou formou (v případě vlka obecného a kočky divoké). ? Morfometrická analýza snímků, na nichž by mohla být zachycena kočka divoká ? Habitatová analýza vhodných oblastí výskytu šelem v lokalitách N2000 (rys, vlk, kočka divoká) ? Validace veškerých dat získaných od veřejnosti, spolupracujících organizací, lesníků a myslivců