Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně
Id projektuCZ.1.07/1.3.00/51.0009
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období11/2014 - 9/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceProjekt si klade za cíl vytvořit systém individuální a soustředěné podpory školení ve využívání informačních a komunikačních technologií (stávající vybavení, pořízení nového vybavení a důsledné proškolení k jeho využívání) na partnerských ZŠ a SŠ. Konkrétně budou projektové aktivity zaměřeny na mobilní (dotyková) zařízení, která hrají v dnešním světě ICT nezastupitelnou roli.V průběhu projektu bude vytvořen a dle potřeb jednotlivých škol nastaven modulární vzdělávací systém zaměřený na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci ICT do výuky.Maximální pozornost bude věnována důkladné evaluaci, která zajistí přesné zmapování potřeb a výchozí situace pedagogických pracovníků partnerských škol. Výsledkem implementace projektu bude dosažení efektivního využívání dostupných zařízení a celkové integraci ICT ze strany učitelů do výuky.Výrazným prvkem také bude aktivní zapojování externích a interních (metodik ICT) mentorů do vzdělávacího procesu.