Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ruština on-line
Id projektu2014-1-SK01-KA200-000491
Hlavní řešitelMgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.
Období9/2014 - 8/2017
PoskytovatelErasmus
Stavukončený
AnotaceProjekt je zameraný na ruský jazyk, ktorý má zásadný hospodársky význam s dôležitými obchodnými partnermi a s rastúcim dopytom v krajinách EÚ pre učenie sa a vyučovanie tohto jazyka. Cieľom projektu je vytvoriť bezplatný on-line portál pre štúdium ruského jazyka (A1, A2, B1, so zameraním na obchodnú ruštinu na úrovni B1), na učenie sa o krajine a jej kultúre, rovnako ako poskytnúť informácie dôležité pre podnikanie v Rusku. Pre majiteľov malých a stredných podnikov a ich zamestnancov, ktorí majú záujem o obchodovanie v Rusku a/alebo používanie ruštiny pre obchod v rámci EÚ, a pre študentov, ktorí sa snažia získať ďalšie kompetencie dôležité pre trh práce, takáto možnosť v súčasnosti neexistuje. Projekt chce preto rozvíjať a šíriť nové materiáli na jazykové vzdelávanie, vrátane on-line kurzov na základe CEFL (Európskyrámec pre jazyky) a postavených na nástrojoch pre testovanie jazyka. Web bude mať multimediálny obsah s interaktívnymi a pútavými cvičeniami, materiáli na čítanie, audio a video nástroje, súťaže, atď a bude sa rozvíjať v 8-9. jazykoch (bg, de, en, lt, pl, sk, sl, cs, es).Cieľom projektu je tiež informovať o administratívnych a obchodných záležitostiach v Rusku, ako aj ako ponúknuť všetky druhy užitočných vzorových dokumentov na stiahnutie (formuláre a listy na rôzne účely), ktoré môžu byť použité v prípade malých a stredných podnikov a ich zamestnancov. Fórum na stránke umožní zdieľanie skúseností, a tým bude pomáhať ostatným malým a stredným podnikom expandovať do Ruska. Tento on-line portál bude zameraný na malé a stredné podniky v EÚ, študentov aďalšie skupiny ľudí, pre ktorých bude potrebná znalosť ruštiny v ich profesionálnom živote, cudzincov žijúcich v Rusku, ľudí žijúcich vpohraničných oblastiach s Ruskom, ale aj pre turistov či iných záujemcov.