Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
De facto státy v severní Eurasii v kontextu ruské zahraniční politiky
Id projektu15-09249S
Hlavní řešitelprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt se zabývá de facto státy, tj. takovými politickými entitami, které sice disponují vnitřní suverenitou, ale jejich suverenita vnější je redukována vlivem omezeného či zcela chybějícího mezinárodního uznání. Předmětem výzkumu jsou především de facto státy v postsovětském prostoru a zahrnují příklady de facto států existující v době vzniku SSSR, dočasných států po rozpadu SSSR a také konflikty, které hrozily, že vznikem de facto státu skončí, avšak byly včas vyřešeny. Jednotlivé části výzkumu se zaměřují na historické případy de facto států, na postavení de facto států v mezinárodním systému a jejich vztahy s mateřskými zeměmi a patronskými státy, jejich legitimizační strategie a vnitropolitické aspekty jejich rozvoje. Značná část výzkumu je založena na sběru primárních dat v současných de facto státech.