Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ars moriendi. Proměny středověkých moralit v reformní homiletice, zpovědní praxi a umění 14.-16. století.
Id projektuGA15-16447S
Hlavní řešitelMgr. Jana Grollová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceTříletý badatelský projekt vychází z komplexního zájmu řešitelského týmu o vývoj středověké morálky a zbožnosti. Zaměřuje se na proměny konceptuálního pojetí středověkých moralit v reformní homiletice a zpovědní praxi v českých zemích ve 14.-16. století se zvláštním přihlédnutím k problematice ars moriendi ve zmíněném období. Výsledky analýz českých jak písemných, tak vizuálních pramenů srovnává a zařazuje do obecného vývoje a formování středověkých moralit ve středověku. Pramennou základnu výzkumu tvoří česká homiletika, především tzv. postily a moralistní traktáty pojednávající o sedmi smrtelných hříších, ctnostech a neřestech, spáse duše a umění dobré smrti. V rámci projektu budou průběžně publikovány studie v recenzovaných a impaktovaných odborných časopisech. Výsledky výzkumu budou shrnuty ve dvou odborných monografiích.