Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Optimalizace dendrogeomorfologických metod pro výzkum sesuvů
Id projektu15-02067S
Hlavní řešitelprof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceSesuvy jsou velmi nebezpečný geomorfologický proces. Dendrogeomorfologické metody dnes umožňují velmi detailní rekonstrukci jejich prostorového i chronologického aspektu v minulosti. Navíc, dendrogeomorfologická data jsou velice cenným zdrojem informací pro analýzu příčinných faktorů vzniku sesuvů. Bohužel některé aspekty dendrogeomorfologického výzkumu dosud nejsou zcela uspokojivě vyřešeny. Cílem tohoto projektu je tak zefektivnit dendrogeomorfologické přístupy používané pro výzkum sesuvů, a to vyřešením tří klíčových otázek. (i) navržení a kritické zhodnocení optimálních prostorových vzorců vzorkovaných stromů (ii) identifikace stáří/velikosti stromů, kdy jsou nejcitlivější k sesuvným pohybům (iii) kritické zhodnocení růstových odezev stromů na sesuvné pohyby. Projekt bude řešen na vybraných lokalitách v JZ Tauru (Turecko), kde je možné sestavit až 500 let dlouhé chronologie sesuvných pohybů. Testování navržených přístupů bude realizováno na několika lokalitách ve Vnějších Západních Karpatech se známým prostorově časovým vývojem sesuvné aktivity.