Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ekonomická výkonnost středoevropských nemetropolitních regionů
Id projektu15-03207S
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceV tomto projektu hledáme nejvýznamnější faktory ekonomické výkonnosti nemetropolitních regionů Česka a Slovenska. Klíčovou výzkumnou otázkou je, zda k ekonomické výkonnosti nemetropolitních regionů přispívá více specializovaná či diverzifikovaná odvětvová struktura, koncentrovaná nebo rozptýlená velikostní struktura firem. Za účelem extenzivního výzkumu použijeme prostorové regresní modely s interakcemi. Dále provedeme 45 rozhovorů s klíčovými aktéry ve třech vybraných regionech (po jednom v Česku, Slovensku a Německu) s cílem nalézt mechanismy, na základě nichž může odvětvová/velikostní struktura stimulovat nebo omezovat regionální ekonomickou výkonnost. Srovnání s německými nemetropolitními regiony poskytne podklady pro rozhodnutí, které vztahy mezi odvětvovou/velikostní strukturou firem a regionální ekonomickou výkonností jsou obecné povahy, a které jsou jedinečné pro post-komunistický institucionální kontext Česka a Slovenska.