Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora procesů přispívajících ke strategickému zaměření Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
Id projektuIRP_2014 věda
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceFakultní projekt na rok 2014 je členěn na 5 dílčích projektů, přičemž všechny dílčí projekty mají pozitivní vliv na strategické zaměření Přírodovědecké fakulty OU: P1: Podpora přípravy materiálů pro akreditaci habilitačního a profesorského řízení. P2: Podpora budování odborné specializace ?vývoj mobilních aplikací? v rámci vzdělávacího a výzkumného profilu KIP. P3: Podpora zapojení výzkumných týmů do OP VVV P4: Podpora vědecko-výzkumné práce na katedrách ? zapojení postdoků. P5: Rozvoj spolupráce s Lékařskou fakultou OU v oblastech kooperace navázaných v předchozím období a navázání spolupráce v dalších oblastech.