Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vivarium
Id projektuIRP
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období3/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na zajištění chodu vědeckého týmu, který pod vedením prof. J. Nechutové a v součinnosti se zahraničními odborníky sdružuje oborově různorodé medievisty. Mezi hlavní cíle projektu patří publikační výstupy, účast a pořádní mezinárodních konferencí, zapojení se do mezinárodních projektů atp.