Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
3. ročník mezinárodních interpretačních klavírních kurzů na Fakultě umění OU
Id projektuNŽU_2014
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období6/2014 - 9/2014
PoskytovatelFakulta umění, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je vedle přímých vzdělávacích procesů také propagace Fakulty umění Ostravské univerzity se záměrem oslovení potencionálních zájemců o studium klavírní hry. Setkání hudebních profesionálů, studentů i široké veřejnosti na seminářích, koncertech, ve výuce i při doprovodných akcích nejen zaplňuje mezeru v jinak bohatém spektru kulturních akcí města Ostravy a kraje, ale také slouží k přenosu informací o uměleckých aktivitách regionu, které prostřednictvím účastníků kurzů putují do celé České republiky a rovněž okolních Evropských států. Primární cílovou skupinou jsou studenti konzervatoří Čech a Moravy, Slovenska a Polska. Kurzy doplňují vzdělání rovněž studentům vysokých uměleckých škol a v neposlední řadě také pedagogům ZUŠ a konzervatoří. Významným přínosem je účast lektorů světového uměleckého renomé (v tomto ročníku přijal pozvání Eugen Indjic z Francie), ale také působení pedagogů Fakulty umění - laureátů mezinárodních interpretačních soutěží.