Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Neverbální komunikace prizmatem humánní etologie
Id projektuIRP201418
Hlavní řešitelMgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotacePoznání mezilidské komunikace je pro některé studijní obory vyučované na OU zásadní (např. filologie, pedagogika, lékařství). Neverbální prostředky jsou ze všech komunikačních prostředků člověka nejvíce spjaty s jeho původem a chováním jako živočišného druhu. Proto je zcela zásadní nazírat na ně také prizmatem oboru humánní etologie a uvádět faktory biologické do náležitých relací s faktory kulturními. Navrhovatel si při svém filologickém a translatologickém vzdělání osvojil etologický přístup pouze studiem odborné literatury (vč. děl M. Butovské). Od smrti RNDr. Zdeňka Kleina v roce 2000 však není v ČR odborník, který by se soustavně zabýval neverbální komunikací člověka z hlediska humánní etologie a se kterým by bylo možné konzultovat některé konkrétní otázky. Aby výuka komunikačních disciplín, které navrhovatel na OU zajišťuje, byla na mezinárodně srovnatelné úrovni, je nezbytné, aby si konzultacemi s přední odbornicí prof. M. Butovskou zvýšil své znalosti i dovednosti konkrétní pedagogické aplikace.