Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Antická vizuální kultura a její přenosy do novověku
Id projektuIRP201416
Hlavní řešitelPhDr. Marie Šťastná, Ph.D.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceCyklus přednášek a cvičení k vývoji antické vizuální kultury, jak ji lze postihnout prostřednictvím architektury a výtvarného umění. Pozadí uměleckohistorického vývoje tvoří souvislosti geografické, filosofické, kontexty literární a sociálně ekonomické. Časově zaujímá cyklus období předhelénské, helénské a helénistické, dotkne se kultury etruské, římské a přechodu do období starokřesťanské kultury čerpající z antických podnětů formálních i ikonografických. Podstatná část a cíl výuky (především cvičení a seminární výstupy ve formě krátkého eseje) se orientuje na transfery antické kultury do novověku od 15. do 20. století, jimiž byla poznamenána novověká profánní i sakrální architektura (klasická artikulace i významovost architektury), stejně jako formy, kompozice nebo ikonografie sochařství a malby (např. problematika tělesnosti, idealizace, perspektivy, realismus apod.)